Bemanning

Risolves bemanningstjenester er utformet for å møte kundens behov i et marked preget av stadig mer konkurranse og internasjonalisering. Dette gir fleksibilitet i forhold til naturlige svingninger i ordretilgang, enten dette skyldes opp- og nedturer i den generelle økonomiske situasjonen eller andre forhold som gjør at bedriften i kortere eller lengre perioder ønsker en styrking av  ingeniørkapasiteten. Våre kandidater er i tillegg til Norge, også rekruttert fra andre europeiske land, Asia og USA, hvilket gir kunden den nødvendige tilleggsverdi i forbindelse med satsinger og oppdrag i internasjonale markeder. Bemanningstjenestene i Risolve retter seg primært mot bygg/anlegg, mekanisk industri og olje-og gassindustrien, og til nasjonale såvel som internasjonale oppdrag. Som et ledd i styrkingen av dette forretningssegmentet har vi også etablert samarbeid med South Dakota School of Mines & Technology i Sør Dakota, USA. Gjennom dette samarbeidet åpnes det også opp for et spennende internship-program gjennom oss der bedriftene kan bygge kompetanse og knytte langsiktige kontakter med talentfulle og ambisiøse studenter, kanskje en fremtidig ansatt. Det faktum at vi selv er et rådgivende ingeniørforetak gjør at vi bedre er i stand til å forstå og dermed skreddersy løsningene for våre kunder. 

Dersom du ønsker å registrere interesse for bemannings- eller internship tjenestene våre, enten du er jobbsøker eller du ønsker konkret tilbud på høyt kvalifiserte kandidater, ber vi om at du kontakter oss på kontaktskjema øverst til høyre på denne side

For å håndtere blant annet dette forretnings-segmentet,  men ikke minst også på grunn av den økende aktivitet som oppleves i den olje- og gassrelaterte virksomhet i USAs Midt-vesten-region, spesielt i Nord Dakota, har vi etablert filial i Martin, Sør Dakota. For spørsmål i forbindelse med eventuelle satsinger i regionen  - kontakt oss øverst til høyre på denne side