Om Risolve

Risolve: 

Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Åsnes i Hedmark fylke.

Navn sammensatt av RI (Rådgivende Ingeniører) og SolveIfølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først, på 600 tallet.  Solve er med dette den som har gitt opphav til navnet på den region vi kommer fra, Solør.

Stiftet i november 2011.
Stifterne tilfører selskapet en erfaring på til sammen mer enn 50 år. Dette fra både privat og offentlig sektor.

Markedsområder/Tjenester:
geodata- bygg - anlegg - fysisk planlegging - energi og miljø - bemanning

For å styrke vårt tjenestetilbud innen forretningssegment,
 bemanning,  har vi etablert avdeling/filial i Martin, Sør Dakota, USA. Her opplever vi stor nærhet til blant annet den sterkt voksende olje- og gass sektor i USAs Midt-vesten-region, spesielt i Nord Dakota, Her er også, med samme begrunnelse, etablert samarbeid med South Dakota School of Mines & Technology. Mer om dette under tjenestebeskrivelse bemanning. For spørsmål i forbindelse med eventuelle satsinger i regionen, eventuelt for å få tilgang til ingeniørkapasitet/kompetanse fra USA - ta kontakt    

Risolve AS  
Postadresse: Pb. 1609, 2409 ELVERUM
Besøksadresse: Furustubben 17, 2409 ELVERUM
Orgnr: 997 667 174