Ekofisk

Foto:   Husmo/ConocoPhillips/Norsk/Oljemuseum
 
   
Beliggenhet:
Ekofisk Nordsjøen 
Prosjektbeskrivelse:
Dimensjonskontroll Oppjekking Ekofisk 
Referanse/tilknytning:  Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Morten Hansen (medeier Risolve AS)