Ekofiskveggen

Foto: Husmo/ConocoPhillips/Norsk/Oljemuseum
   
Beliggenhet:  
Prosjektbeskrivelse:
Beskyttelsesvegg i betong rundt Ekofisk-tanken for å beskytte denne mot stadig større påkjenninger fra bølger som følge av innsynkning av havbunnen
Hovedentreprenør:  Peconor 
Referanse/tilknytning:
Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Morten Hansen (medeier Risolve AS)