Gullfaks C

Foto:   Øyvind Hagen, Statoil  
   
Beliggenhet:
Gullfaksfeltet Nordsjøen 
Prosjektbeskrivelse:  Produksjonsplattform for olje og gass - betongunderstell. 
Hovedentreprenør:   Norwegian Contractors 
Referanse/tilknytning:   Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Blom Oppmåling/Morten Hansen (medeier Risolve AS)