Oseberg A

Foto: 
Norsk Hydro  
   
Beliggenhet:  Osebergfeltet Nordsjøen
Prosjektbeskrivelse:  
Hovedentreprenør:  Norwegian Contractors 
Referanse/tilknytning:  Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Blom AS/Morten Hansen (medeier Risolve AS)