Radisson Blu Airport Hotel

 Foto:   Radisson Blu Airport Hotel
 Beliggenhet:  Oslo Lufthavn, Gardermoen, Ullensaker kommune
 Prosjektbeskrivelse:  Byggetrinn 2/Tilbygg 2006 
 Hovedentreprenør:   HENT AS
 Referanse/tilknytning:  Stiknings- og dokumentasjonstjenester utført av Solcon AS/Morten Hansen (medeier Risolve AS)