RV4 Gran grense Jaren

 

 Foto Frank Andersen, Statens vegvesen 
   
 Pågående prosjekt  
 Oppdragsgiver:  Statens vegvesen
 Hovedentreprenør:  NCC Construction AS
 Referanse tilknytning:  Stikningsledelse- og dokumentasjonstjenester utføres av Risolve AS
Ytterligere informasjon:  http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv4hadeland