Vestfoldbanen

Foto: Trine K. Bratlie Evensen
   
Prosjektbeskrivelse: 
22 km med ny dobbeltsporet jernbane fordelt på syv tunneler og ti broer til en totalkostnad på 6,1 mrd. kroner (2012).
Det nye sporet tilrettelegges for hastigheter opp mot 250 km/t.  Ytterligere informasjon: Jernbaneverket- prosjektoversikt
Hovedentreprenør:  NCC Construction AS  
Referanse/tilknytning:   Stiknings- og dokumentasjonstjenester